Brak Ci motywacji? Przechodzisz kryzys? Odwlekasz wszystko "na później"?

Nie musisz przechodzić przez to sam/a! Nasi psycholodzy udzielą Ci psychologicznego wsparcia i zmotywują do osiągnięcia wyznaczonego celu!

<b>Szybko się denerwujesz? </b> Nie kontrolujesz wybuchów złości? Wpadasz w "szał"?

Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na Trening Zastępowania Agresji (ART)!

Nauczymy Cię jak zapanować nad złością i agresją w sytuacjach konfliktowych, które mogą pojawić się w Twoim domu lub w pracy.

Dowiedz się więcej..

<b>Chcesz wzmocnić lub naprawić związek?</b> Masz dość konfliktów i kłótni? Doświadczyłeś/łaś zdrady? Boisz się rozstania lub rozwodu?

Nasi doświadczeni psycholodzy udzielą Wam wsparcia i zapewnią profesjonalną opiekę psychologiczną na każdym etapie Waszego życia..
Dowiedz się więcej..

Konsultacje i wsparcie terapeutyczne dla osób dorosłych

 Nasza placówka niesie pomoc osobom dorosłym, które doznały w swoim życiu sytuacji kryzysowych, borykających się z takimi problemami jak:

Nasza placówka niesie pomoc osobom dorosłym, które doznały w swoim życiu sytuacji kryzysowych, borykających się z takimi problemami jak:

 • trudności życiowe i kryzysy,
 • depresja, nerwica, stany lękowe,
 • nie dawanie sobie rady ze stresem,
 • poczucie utraty sensu życia,
 • zaniżona samoocena,
 • poczucie samotności, nawet będąc w związku,
 • brak motywacji do pracy,
 • problemy w relacjach z rodziną, współpracownikami,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania,
 • poczucie braku kontroli nad swoimi emocjami,
 • nie dawanie sobie rady z gniewem i złością,
 • …lub inne problemy, które nie dają poczucia komfortu życia.

Terapię dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

KONSULTACJE LEKARZA PSYCHIATRY

W zakresie pomocy psychiatrycznej oferujemy:

 • leczenie nerwic (zaburzeń lękowych)
 • leczenie zaburzeń afektywnych (depresje, nerwice, ChAD)
 • leczenie zaburzeń snu
 • leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych (zaburzenia pamięci lub zachowania)
 • leczenie psychoz (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy alkoholowe)
 • ambulatoryjne odstawianie leków
 • farmakologiczne wspomaganie leczenia uzależnienia od alkoholu

Lekarz psychiatra posiada uprawnienia do wystawiania:

 • recept,
 • zwolnień lekarskich (L4),
 • zaświadczeń.

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.

TERAPIA ZASTĘPOWANIA ZŁOŚCI I AGRESJI (ART)

Jeśli nie radzisz sobie ze złością, agresją i gniewem – zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji / Złości.

Na treningu nauczysz się:

 • panować nad złością i agresją w początkowej fazie konfliktu, kłótni
 • rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy
 • kontrolować swoje emocje
 • radzić sobie z lękiem i gniewem

Trening Zastępowania Agresji ART prowadzony jest przez psychologa więziennego.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy na terapię indywidualną osoby, które chcą wyjść ze swojego uzależnienia oraz zapobiegać jego nawrotom. Pomagamy w następujących uzależnieniach:

 • od narkotyków: (marihuana, amfetaina, kokaina, klej, haszysz, dopalacze i inne środki psychoaktywne)
 • od alkoholu
 • od seksu, cyberseksu
 • od jedzenia
 • od zakupów
 • jak również we współuzależnieniu (uzależnieniu od partnera)
KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE, EDUKACJA SEKSUALNA

Zakres oferowanej pomocy:

 • Zaburzenia seksualne kobiet
 • Zaburzenia seksualne mężczyzn
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Celem psychoterapii jest poprawa jakości związków, w momencie gdy doszło do zdrady lub nastąpił kryzys małżeński. To pomoc w sposobach wychodzenia z sytuacji kryzysowych bez obwiniania, krzyku i utraty szacunku do partnera. Zgodny, dobry związek daje podstawy do szczęścia, rozwoju i realizacji w rodzinie.

Konsekwencje psychologiczne zdrady:

 • utrata zaufania do partnera
 • obniżenie poczucia własnej wartości
 • lęk
 • złość
 • obwinianie partnera
 • poczucie winy
 • poczucie krzywdy
 • napady agresji
 • depresja
 • nałogowa regulacja emocji (nadmierne jedzenie, alkohol i inne)

Terapia psychologiczna par po zdradzie ma na celu:

 • zdiagnozowanie przyczyn zdrady
 • poradzenie sobie z utratą zaufania do partnera
 • przeżycie żałoby po zdradzie
 • wprowadzenie nowych zasad komunikacji i funkcjonowania w związku
 • opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku

Obecnie dość popularne stały się zdrady internetowe. Pozbawione spotkań realnych, dają poczucie intymności i erotyzują kontakt. Wirtualny romans dla osoby zdradzanej jest równie bolesny jak zdrada fizyczna. Jak poradzić sobie z takim typem zdrady?

TERAPIA WSPOMAGAJĄCA DLA KOBIET W CIĄŻY. DEPRESJA POPORODOWA

Terapia skierowana jest do kobiet, które w trakcie ciąży:

 • odczuwają lęki,
 • cierpią na objawy depresyjne lub nerwicowe

Zapraszamy na terapię wspomagającą emocjonalnie dla kobiet w ciąży. Nauczysz się jak radzić sobie z niepokojem, lękiem, zdenerwowaniem i poczuciem rozpaczy.

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Rehabilitacja neuropsychologiczna zwana również terapią neuropsychologiczną to proces umożliwiający pacjentowi powrót do funkcjonowania zbliżonego do poziomu, który występował przez zachorowaniem. Poziom ten można uzyskać poprzez zlikwidowanie w trakcie rehabilitacji, deficytów poznawczych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu, zminimalizowanie tych deficytów lub jeśli nie jest to możliwe, to wyposażenie pacjenta w takie metody zastępcze, które pozwolą mu na względnie niezależne funkcjonowanie, podnosząc tym samym jakość jego życia.

Dla każdego pacjenta układany jest indywidualny plan rehabilitacji, który uwzględnia jego stan przed chorobowy, aktualne potrzeby oraz zakładane przyszłe cele.

Długość oraz częstotliwość spotkań również jest ustalana indywidualnie.

Poznawcze obszary oddziaływania terapeutycznego:

 • pamięć
 • uwaga i koncentracja
 • planowanie, rozwiązywanie problemów, myślenie przyczynowo- skutkowe (funkcje wykonawcze)
 • przetwarzanie informacji
 • spostrzeganie i koordynacja wzrokowo-przestrzenna
 • funkcje językowe i komunikacja

Terapia neuropsychologiczna jest kierowana do osób:

 • posiadających zaburzeniami pamięci
 • po przebytych udarach
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi
 • z innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Efektywność i długość trwania procesu rehabilitacji zależy m.in. od:

 • głębokości uszkodzenia
 • lokalizacji uszkodzenia,
 • częstości i systematyczności spotkań,
 • motywacji pacjenta.

Należy pamiętać o tym, aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą dokumentację psychologiczną (diagnozy, opinie itp.) oraz medyczną pacjenta.

Osoby używające okularów do czytania i/lub korzystające z aparatów słuchowych również powinny pamiętać o zabraniu ich na wizytę.

TRENING EMISJI GŁOSU

Indywidualne konsultacje głosu Głos jest jednym z Twoich podstawowych narzędzi pracy. Codziennie intensywnie się nim posługujesz, a chciałbyś to robić umiejętnie. Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje głosu. Dzięki nim nauczysz się, jak prawidłowo dbać o to, aby głos był opanowany, silny i stanowczy. Podczas treningu poczujesz, jak wzmacnia się Twój głos, poczujesz swoje rezonatory, dzięki którym będziesz mówić atrakcyjniej, dobitniej i głośniej oraz dowiesz się, jak mówić bez wysiłku i zmęczenia. Podczas konsultacji zdobędziesz wiedzę i umiejętności pracy nad swoim głosem. Pozwoli Ci to podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste. Wyrobisz także praktyczne umiejętności w skutecznej i efektownej autoprezentacji, niezbędnej praktycznie we wszystkich dziedzinach życia zawodowego i prywatnego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody symulacji praktycznych z zastosowaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz z wykorzystaniem pracy z kamerą. Dla kogo? Ofertę kierujemy do osób, które wyko­rzy­stują swój głos jako narzę­dzie pracy. Zwłaszcza do nauczy­cieli, wykładowców aka­de­mickich, pedagogów, studentów, przedstawicieli handlowych, dzien­ni­ka­rzy, trenerów, coachów. Adresatem są wszy­scy, którzy pra­gną popra­wić jakość swojego głosu i sposób posługiwania się nim. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń emisji głosu i artykulacji. Podczas zajęć przedstawione zostaną techniki pracy głosem, panowania nad tremą oraz sztuką autoprezentacji. Podczas zajęć dowiesz się, jak świadome operować głosem, wykształcisz prawidłową emisję głosu. Podczas indywidualnych zajęć z trenerem będziesz:

 • doskonalił warsztat mówcy poprzez systematyczny trening oddechowy, artykulacyjny, fonacyjny
 • odkryjesz ukryty potencjał swojego głosu
 • nauczysz się właściwie wykorzystywać rezonatory, dzięki którym będziesz dysponował mocnym i dźwięcznym głosem
 • dowiesz się jak zapobiegać dysfunkcjom narządu głosu
 • wyeliminujesz słyszalne napięcie głosu
 • nauczysz się prawidłowego oddychania przeponowego

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową

MEDIACJE

Mediacje to pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby jaką jest mediator.

Mediator ma za zadanie ułatwić dojście do porozumienia skonfliktowanym stronom, czuwając nad przebiegiem mediacji.

Mediator NIE ingeruje w rozwiązania, są one wypracowane i pochodzą tylko i wyłącznie od uczestników mediacji, ponieważ to strony mają największą wiedzę dotyczącą konfliktu, który zaistniał między nimi.

Proces mediacji skupia się na potrzebach każdej ze stron konfliktu i umożliwia uczestnikom przedstawienie swoich racji i stanowisk w spokojnej i bezpiecznej atmosferze, o którą powinien zadbać mediator.

Zasady prowadzenia mediacji:

 • dobrowolność (udział stron w mediacji jest dobrowolny)
 • poufność (informacje uzyskane w toku procesu mediacyjnego są objęte tajemnicą)
 • akceptowalność (wzajemna akceptacja, w tym także akceptacja osoby mediatora)
 • neutralność (postawa mediatora jest neutralna względem przedmiotu sprawy)
 • bezstronność (mediator wspiera strony w równym stopniu, nie opowiada się za żadną z nich).

Główne zadania mediatora:

 • przedstawia stronom informacje dotyczące procesu mediacyjnego
 • dba o bezpieczną i spokojną atmosferę podczas mediacji
 • czuwa nad przebiegiem komunikacji między stronami,

Mediator nie ocenia, nie komentuje, nie wyraża i nie narzuca swojego zdania oraz nie proponuje i nie podaje stronom gotowych rozwiązań.

Mediacja jest dziedziną nieustannie rozwijającą się i stale poszerzającą obszar, na którym może być wykorzystana. Jednym z takich obszarów jest rodzina.

Mediacja rodzinna dotyczy konfliktów występujących wewnątrz rodziny.

Umożliwia wypracowanie przez skonfliktowanych członków rodziny takich rozwiązań, które zaspokoją ich potrzeby i interesy oraz będą dla nich satysfakcjonujące.

Przykłady sprawy do mediacji rodzinnej:

 • sprawy około rozwodowe
 • konflikty między małżonkami
 • konflikty rodzice –dzieci
 • konflikty pomiędzy innymi członkami rodziny
 • konflikty w rodzinach rekonstruowanych

Należy pamiętać o tym, że mediacja nie jest terapią!

Szukasz dobrego psychologa w Warszawie? Dobrze trafiłeś!

Zadzwoń i umów się na konsultację!

Telefon: +48 535 456 780 lub zapisz się on-line

Zapisz się on-line!

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest chęć niesienia pomocy dzieciom oraz osobom młodym.

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest chęć niesienia pomocy dzieciom oraz osobom młodym.

Oferujemy także pomoc w zakresie terapii rodzinnej. Nasze gabinety są przystosowane do każdego rodzaju terapii. W związku z bogatym doświadczeniem nabytym przez naszych specjalistów osoby będące uczestnikami sesji czują się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo. Pomagamy dzieciom i osobom młodym w tak poważnych problemach jak:

 • molestowanie seksualne dziecka
 • śmierć rodziców
 • trauma dziecięca
 • rozwód rodziców
 • emocjonalne trudności związane z akceptacją rodziców adopcyjnych
 • stres pourazowy (gdy dziecko jest świadkiem wydarzenia traumatycznego, wypadku, śmierci)
 • trudności w relacji z rówieśnikami
 • i wszystkich innych, które mogą zaburzać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.
DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Rodzicu, jeśli nie wiesz czy Twoje dziecko powinno pójść do szkoły, zapraszamy na badanie GOTOWOŚCI SZKOLNEJ.

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje:

 • badanie gotowości poznawczej (intelektualnej)
 • badanie gotowości emocjonalno-społecznej

Diagnoza składa się z dwóch spotkań:

 1. Badanie dziecka – spotkanie trwa 90 min.
 2. Spotkanie z rodzicem – wydanie opinii oraz omówienie wyników badania – spotkanie trwa ok.50-60 min.

Koszt badania wynosi 350 zł (płatność podczas pierwszej wizyty).

DZIECI W WIEKU 0-5 LAT
 • zaparcia nawykowe (psychologiczne, o podłożu emocjonalnym)
 • zaburzenia jedzenia u dzieci
 • lęki i fobie dziecięce
 • tiki nerwowe
 • trudności adaptacyjne w nowym środowisku (żłobek, przedszkole)
 • lęk separacyjny (lęk przed rozstaniem z bliską osobą)
 • moczenie nocne
 • nieśmiałość i trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • uzależnienie od telewizji i gier komputerowych
TERAPIA ZASTĘPOWANIA ZŁOŚCI I AGRESJI

Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie ze złością, agresją i gniewem – zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART. Na treningu nauczy się jak:

 • panować nad złością i agresją w początkowej fazie konfliktu, kłótni
 • rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy
 • kontrolować swoje emocje
 • radzić sobie z lękiem i gniewem
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA - DZIECI DO 3 r.ż.

Jeżeli niepokoją Cię u dziecka, któreś z poniższych objawów:

 • lęk separacyjny
 • gorsze funkcjonowanie społeczne (mniejszy kontakt wzrokowy, brak mowy)
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • trudności ze snem
 • nadpobudliwość lub spowolnienie psychoruchowe
 • nagłe zmiany w nastroju dziecka
UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA, INTERNETU, TELEFONU

Zespół uzależnienia od internetu, czyli nadużywanie internetu ma ogromny wpływ na dojrzewającego człowieka i zaburza jego funkcjonowanie w sferze psychologicznej, społecznej, rodzinnej. Mimo iż jest to stosunkowo nowy typ uzależnienia, szacuje się, że dotyka ono co 4 dziecko w Polsce. Uzależnienia dotyczą głównie gier online oraz mediów społecznych. Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży uzależnionych od multimediów: internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Kiedy terapia? Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • spędza zbyt dużo czasu przed komputerem, w internecie – kłamie gdy próbujesz ograniczać mu dostęp do komputera
 • odsuwa się od przyjaciół, szkoły, ma problemy emocjonalne
 • doświadcza niepokoju, irytacji, złości lub wręcz agresji gdy nie ma dostępu do komputera, gier, internetu
 • zaprzecza, że ma z tym problem

Diagnozę i terapię uzależnienia prowadzi psycholog Agnieszka Kolek – zajmuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od: telefonów komórkowych, internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm). Zajmuje się skutkami psychicznymi uzależnienia od komputera, takimi jak:

 • utożsamianie się z postacią wirtualną w grze,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej,
 • wysoka drażliwość,
 • wybuchy złości i agresji,
 • bezsenność,
 • brak potrzeby kontaktu z osobami ze świata realnego,
 • konflikty w rodzinie i z rówieśnikami,
 • cyberprzemoc, cyberagresja.
DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI PRZEDSZKOLNEJ I LĘKU SEPARACYJNEGO

Jeżeli Twoje dziecko:

 • płacze
 • nie może się zaadoptować
 • izoluje się od dzieci w przedszkolu
 • przeżywa poranne wyjścia do przedszkola lub żłobka

zapraszamy na diagnozę dojrzałości przedszkolnej i lęku separacyjnego (lęku przed opuszczeniem).

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Zapraszamy wszystkich Rodziców do wzięcia udziału w warsztatach: „Trening Umiejętności Wychowawczych”. Program zajęć:

 1. Style wychowawcze
 2. Psychologia rozwojowa
 3. Najczęstsze błędy wychowawcze.
 4. Kiedy nagradzać, kiedy karać?
 5. Psychologia emocji dziecka. Radzenie sobie z emocjami
 6. Komunikacja czyli „ Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”
 7. Radzenie sobie z konfliktami

Zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Szkolenie trwa 8 godzin – termin ustalany indywidualnie. Koszt: 300zł. Zapisy: telefoniczne: 535456780 lub mailowe: pomoc@poradniacentrum.pl

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 60 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 60 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 60 minut.

Cennik usług

Płatność przyjmujemy wyłącznie gotówką.

Opłata za sesję pobierana jest przed wejściem do gabinetu.

LEKARZ PSYCHIATRA - dorośli

Pierwsza wizyta: 150 zł, czas trwania sesji: 45 – 50 min

Kolejna wizyta: 130 zł, czas trwania sesji: do 30 min

PSYCHOLOG - dzieci i młodzież

Pierwsza wizyta: 150 zł, czas trwania sesji: 60 min

Kolejna wizyta: 110 zł, czas trwania sesji: 50-60 min

PSYCHOLOG - dorośli

Pierwsza wizyta: 150 zł, czas trwania sesji: 60 min

Kolejna wizyta: 110 zł, czas trwania sesji: 50-60 min

PSYCHOLOG - terapia par, rodzin

Wizyta: 170 zł, czas trwania sesji: 90 min

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Pierwsza wizyta: 150 zł, czas trwania sesji: 60 min

Kolejna wizyta: 110 zł, czas trwania sesji: 60 min

GRUPY TERAPEUTYCZNE

Spotkania 1 raz w tygodniu po 90 min. Koszt sesji 80 zł – płatność za 4 spotkania z góry, czyli 320 zł

SEKSUOLOG - dorośli i młodzież

Konsultacja: 150 zł, czas trwania sesji: 60 min

Konsultacja u p.Piotra Nowaka:

Pierwsza wizyta: 130 zł, czas trwania sesji: 50 min

Kolejna wizyta: 120 zł, czas trwania sesji: 50 min

SEKSUOLOG - terapia par

Konsultacja: 170 zł, czas trwania sesji: 90 min

Konsultacja u p.Piotra Nowaka: 150 zł, czas trwania sesji: 50 min

MEDIATOR

Konsultacja indywidualna: 150 zł, czas trwania sesji: ok. 60 min

Konsultacja rodzin, par: 170 zł, czas trwania sesji: ok. 90 min

COACHING

Konsultacja: 150 zł, czas trwania sesji: 60 min

TRENING EMISJI GŁOSU

Spotkanie: 100 zł, czas trwania sesji: 90 min

BIEGŁY SĄDOWY

Konsultacja: 150 zł, czas trwania sesji 60 min

O NAS

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum powstała w 2010 roku, na terenie warszawskiej Białołęki (Tarchomin). Wraz z Poradnią powstał Warszawski Ośrodek Terapii i Szkoleń WAWAtherapy realizujący szkolenia dokształcające dla specjalistów: psychologów, pedagogów. Obie placówki należą do Ośrodka Szkoleniowo-Psychoterapeutycznego Centrum.

SPPC Warszawa Białołeka – pomoc, terapia, szkolenia psychologiczne.

MISJA

Misją, która przyświecała powstaniu Poradni, było udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego korzystającym z naszych usług Pacjentom, a przede wszystkim zapewnienie im kompleksowej opieki na poziomie terapeutycznym i farmakologicznym.

USŁUGI

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzimy terapię krótko i długoterminową, w formie indywidualnej i grupowej, a także terapię rodzinną i par. Służymy pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, poszukują wsparcia i emocjonalnej opieki lub dążą do poprawy jakości swojego życia.

SPECJALIŚCI

Największy nacisk położyliśmy na utworzenie profesjonalnego i doświadczonego zespołu specjalistów: lekarzy, psychologów oraz psychoterapeutów o zróżnicowanych specjalizacjach. Nasz zespół pracuje w podejściu eklektycznym i holistycznym, łącząc ze sobą różne nurty psychologiczne, tak aby forma udzielanej pomocy dostosowana była do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

LOKALIZACJA

Naszą dodatkową zaletą jest lokalizacja Placówki. Poradnia mieści się w bloku na 5 piętrze, dzięki temu zapewniamy Państwu poczucie anonimowości i dyskrecji. Do dyspozycji jest poczekalnia, gdzie w oczekiwaniu na sesję, można wygodnie usiąść, zrelaksować się i poczytać.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum

Poradnia – Tarchomin

Adres:

ul. Modlinska 199a / 51 (5 pietro)

Poradnia znajduje się w bloku, obok Urzędu Gminy Białołęka.

Wejście do klatki jest od ul. Produkcyjnej (pomiędzy apteką a bankiem).

Domofon, po wybraniu numeru lokalu, otwiera drzwi automatycznie, z kilkusekundowym opóźnieniem.

Warszawa Białołęka (Tarchomin)

Rejestracja telefoniczna: 535-456-780

Poniedziałek – sobota: 9:00 – 21:00

Rejestracja e-mail: pomoc@poradniacentrum.pl

i

Fax:

22 350 79 21

Rejestracja on-line:

13 + 3 =

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA CENTRUM

ADRES: ul. Modlińska 199a, lokal 51 (5 piętro), 03-122 Warszawa

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ ZE SPECJALISTAMI !

Nawiążemy współpracę z:

 • Lekarzem psychiatrą – osoby dorosłe
 • Lekarzem psychiatrą – dzieci

Aplikacje z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).” prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@poradniacentrum.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w placówce państwowej
 • Doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w placówce prywatnej
 • Elastyczność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Pozytywne podejście do ludzi 🙂

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.