Agnieszka Jamroży

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż specjalizacyjny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pracuje jako starszy asystent. Współpracuje z II Kliniką Psychiatrii oraz Zespołem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych związanych z problematyką uzależnienia od leków nasennych i uspokajających.

Ukończyła kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej akredytowany przez EABCT (European Association For Behavioural and Cognitive Therapies) uzyskując certyfikat psychoterapeuty (nr 197).

Szczególne zainteresowania: zaburzenia lękowe, depresja, bulimia, bezsenność, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, uzależnienia( alkohol, leki).

Jest członkiem Polskie Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Lek. Agnieszka Jamroży: E-wizytówka