Terapia dzieci ze SPEKTRUM AUTYZMU oraz z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia dzieci ze SPEKTRUM AUTYZMU oraz z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzimy terapię dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudne zachowania, a także z ADHD. W pracy terapeutycznej skupiamy się na stymulowaniu rozwoju w zakresie: kontrolowania...