Terapia dzieci ze SPEKTRUM AUTYZMU oraz z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia dzieci ze SPEKTRUM AUTYZMU oraz z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzimy terapię dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudne zachowania, a także z ADHD. W pracy terapeutycznej skupiamy się na stymulowaniu rozwoju w zakresie: kontrolowania...
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zapraszamy do udziału w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)! Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, nieśmiałych, z ADHD i zaburzeniami zachowania, mających trudności w nawiązaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami. Celem...