Zespół uzależnienia od internetu, czyli nadużywanie internetu ma ogromny wpływ na dojrzewającego człowieka i zaburza jego funkcjonowanie w sferze psychologicznej, społecznej, rodzinnej. Mimo iż jest to stosunkowo nowy typ uzależnienia, szacuje się, że dotyka ono co 4 dziecko w Polsce. Uzależnienia dotyczą głównie gier online oraz mediów społecznych. Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży uzależnionych od multimediów: internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Kiedy terapia? Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • spędza zbyt dużo czasu przed komputerem, w internecie – kłamie gdy próbujesz ograniczać mu dostęp do komputera
 • odsuwa się od przyjaciół, szkoły, ma problemy emocjonalne
 • doświadcza niepokoju, irytacji, złości lub wręcz agresji gdy nie ma dostępu do komputera, gier, internetu
 • zaprzecza, że ma z tym problem

Diagnozę i terapię uzależnienia prowadzi psycholog dr Agnieszka Kolek – zajmuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od: telefonów komórkowych, internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm). Zajmuje się skutkami psychicznymi uzależnienia od komputera, takimi jak:

 • utożsamianie się z postacią wirtualną w grze,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej,
 • wysoka drażliwość,
 • wybuchy złości i agresji,
 • bezsenność,
 • brak potrzeby kontaktu z osobami ze świata realnego,
 • konflikty w rodzinie i z rówieśnikami,
 • cyberprzemoc, cyberagresja.

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Agnieszka Kolek

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 60 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 60 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 60 minut.