Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie ze złością, agresją i gniewem – zapraszamy na terapię zastępowania złości i agresji.

W trakcie terapii nauczy się jak:

  • panować nad złością i agresją w początkowej fazie konfliktu, kłótni
  • rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy
  • kontrolować swoje emocje
  • radzić sobie z lękiem i gniewem

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Agnieszka Kolek

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 60 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 60 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 60 minut.