Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej skierowanej do osób dorosłych, mających trudności ze złością/agresją. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zajęcia rozpoczną się 16 kwietnia 2018 r., (poniedziałek) w godz. 19:00 – 21:00. 
 • O kwalifikacji do grupy decyduje konsultacja z psychologiem prowadzącym – p. Radosławem Kościjańskim – koszt konsultacji wynosi 60 min/150 zł.
 • Spotkania trwają 2 godziny i odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu – łącznie 10 spotkań (20 godzin).
 • Koszt uczestnictwa wynosi 1000 zł. Opłata pobierana jest z góry. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty: I rata 500 zł – płatne do 16 kwietnia, II rata 500 zł – płatne do 21 maja
 • Grupa rusza gdy zbiorą się minimum 4 osoby.

Program grupy ma na celu:

 • wzmacnianie motywacji osób do uczestnictwa w programie i wprowadzania zmian zachowań i postaw sprzyjających konstruktywnemu życiu;
 • nabywanie kompetencji służących odzyskaniu samokontroli nad swoimi emocjami, dzięki rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia sobie ze stresem i uczuciami w sytuacjach trudnych, konfliktowych;
 • modelowanie i kształtowanie postawy szacunku i partnerstwa wobec członków rodziny oraz odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;
 • pomoc w rozpoznawaniu przez uczestników własnych przekonań dotyczących ról kobiecych i męskich oraz ich wpływu na zachowanie;
 • wspieranie w określaniu własnych potrzeb i osobistych zasobów;
 • redukcję zachowań niepożądanych u uczestników programu;
 • nauczenia się panowania nad swoimi emocjami i zachowaniami, powstrzymywaniem się od agresji, poprawą komunikacji, jak również chęcią zmiany swojego nastawienia wobec bliskich na bycie bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym;

 

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

GRUPĘ PROWADZI:

Radosław Kościjański

psycholog / certyfikowany terapeuta uzależnień

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE