Konsultacje przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.

W zakresie pomocy psychiatrycznej oferujemy:

 • leczenie nerwic (zaburzeń lękowych)
 • leczenie zaburzeń afektywnych (depresje, nerwice, ChAD)
 • leczenie zaburzeń snu
 • leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych (zaburzenia pamięci lub zachowania)
 • leczenie psychoz (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy alkoholowe)
 • leczenie zaburzeń neurorozwojowych (ADHD, zaburzenia autystyczne)
 • leczenie uzależnień (szczególnie współistniejących z chorobą psychiczną, tzw. podwójna diagnoza)
 • leczenie zaburzeń zachowania u młodzieży
 • leczenie zaburzeń osobowości (m.in. borderline)
 • ambulatoryjne odstawianie leków
 • farmakologiczne wspomaganie leczenia uzależnienia od alkoholu
 • w przypadkach szczególnych, ocena stanu psychicznego kobiet w ciąży lub przed porodem

Lekarz psychiatra posiada uprawnienia do wystawiania:

 • recept,
 • *zwolnień lekarskich (L4),
 • zaświadczeń.

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.

* Lekarz psychiatra nie wystawia zwolnień z powodu nieuzasadnionych nieobecności w pracy oraz z przyczyn socjalnych. Zwolnienie (L4) wystawiane jest po bezpośrednim badaniu lekarskim, o ile konsultujący lekarz postanowi, że objawy prezentowane przez pacjenta/pacjentkę wpływają na jej/jego niezdolność czasową do pracy.

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Piotr Towalski

lekarz specjalista psychiatra

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE

dr Adam Bajguz

lekarz psychiatra

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE