Poradnia dla dzieci


Poradnia małego dziecka

Jeżeli jesteście rodzicami małego dziecka w wieku od 0 do 5 lat i zaobserwowaliście niepokojące zachowania w funkcjonowaniu dziecka zapraszamy na konsultacje. Więcej informacji..


Dysleksja i inne specyficzne trudności szkolne

Jeżeli Państwa dziecko doświadcza specyficznych trudności w uczeniu się lub jego wyniki w nauce są niższe niż możliwości intelektualne, wiek życia dziecka, warto byłoby sprawdzić czy u dziecka nie stwierdza się ryzyka dysleksji. Więcej informacji..


Poradnia dla młodzieży

Diagnoza i pomoc psychologiczna młodzieży (adolescenci). Więcej informacji..