Anna Jarosz

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia społeczna, a także studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika”. Trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz terapeuta ręki. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Integracji Sensorycznej i jest w trakcie studiów podyplomowych „Terapia Integracji Sensorycznej”.

Na co dzień pracuje z szkole podstawowej w oddziałach integracyjnych oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z klas 1 – 6.

Jako oligofrenopedagog zajmuje się przede wszystkim terapią dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Przybywanie z uczniami podczas codziennych zajęć lekcyjnych pozwala jej na dokładne poznanie trudności z jakimi zmagają się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie z niepełnosprawnością. Wiedza ta pozwala na prowadzenie efektywnej terapii. Swoje doświadczenie zdobywa także w poradni, gdzie jako psycholog pracuje m.in. z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudne zachowania, a także z ADHD.

Prowadzi terapie indywidualne oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także dzieci, które z różnych powodów nie potrafią nawiązać i utrzymać prawidłowych relacji z grupą rówieśniczą.

Pracowała w dwóch projektach dotyczących wyrównania szans edukacyjnych uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadząc terapie i konsultacje dla rodziców.

Poszerza swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach m.in.:

  • „Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów w szkole”
  • „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem konkretnych metod”
  • „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
  • „Program przeciwdziałania przemocy – STOP”
  • „Cyfrowobezpieczni”

Oraz konferencjach, np.:

  • „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
  • „Oswoić autyzm – oswoić społeczeństwo”