Beata Rożek

psycholog, seksuolog, biegły sądowy

Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studium Seksuologii Klinicznej, liczne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy klinicznej, pomocy psychologicznej, profilaktyki stresu, pracy ze sprawcami przemocy domowej, mentoringu. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ w Warszawie.

Od 19 lat pracuje jako psycholog w różnych obszarach społecznych, posiada wszechstronne, bogate doświadczenie zawodowe w praktycznej diagnozie i pracy z:

 • osobami dorosłymi i młodzieżą,
 • zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie,
 • zmagającymi się z problematyką agresji, przemocy,
 • uzależnień,
 • problemów rodzinnych,
 • prawnych,
 • trudnościami z kształtowaniem relacji z otoczeniem,
 • zmagającymi się ze smutkiem, stratą, poczuciem odrzucenia czy braku satysfakcji z życia,
 • wymagającymi pomocy i wsparcia psychologicznego.

Od kilku lat aktywnie zajmuje się również diagnozą sfery seksualnej, określaniem planu terapii i sposobów dążenia do uzyskania poczucia satysfakcji i spełnienia. W zakresie jej działania znajduje się też praktyczne szkolenie i doradztwo w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym.

Oferuje profesjonalną pomoc i doradztwo psychologiczne w sytuacjach związanych z:

 • życiem seksualnym, seksualnością oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej
 • kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem
 • sprawami rodzinnymi, małżeńskimi,  okołorozwodowymi,
 • pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań
 • stresem i wzmożonym napięciem nerwowym
 • poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju
 • wszechstronnej problematyki uzależnień
 • rozwojem sfery zawodowej
 • diagnozą psychologiczną
 • określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

Uważam, że każdy ma prawo do realizacji siebie we wszystkich obszarach życia, do radości i kształtowania swojej drogi zgodnie z preferencjami. Poszukiwanie wsparcia i pomocy jest jednym z elementów dbania o siebie i swój rozwój. Jeśli dostrzegasz, że w Twoim życiu istnieją sytuacje, sprawy, problemy, które utrudniają Ci osiąganie satysfakcji osobistej i komfortu życia – zapraszam. W czasie spotkania, rozmowy, w życzliwej, dyskretnej i otwartej atmosferze, pomogę Ci przyjrzeć się Twoim potrzebom, pragnieniom, obawom i problemom. Pomogę określić Twoje cele i drogi ich realizacji. Udzielę Ci pomocy i wsparcia przy pracy nad poprawą jakości życia i rozwojem osobistym.