Ewa Tomaszewicz

psycholog, trening zastępowania złości, socjoterapeuta

Absolwentka Psychologii ogólnej i psychodiagnostyki oraz socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Szkolenie wg. modelu z Duluth dla profesjonalistów pracujących z osobami stosującymi przemoc; Kurs z zakresu umiejętności trenerskich kształcenia osób dorosłych; Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy) – I i II stopień; Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych uczestnicząc w organizacji programów aktywizacji zawodowej kobiet oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych oraz terapię dzieci z autyzmem. Odbyła staż kliniczny w Szpitalu im. dr. Anny Gostyńskiej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była członkiem Zespołu Realizacji Programów Profilaktycznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdzie pracowała z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w kontakcie indywidualnym i grupowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zakres konsultacji dla osób:

 • doświadczających przemocy
 • doświadczających nadmiernego napięcia i lęku
 • chcących nauczyć się konstruktywnego wyrażania złości
 • w sytuacjach około rozwodowych
 • z zaburzeniami nastroju
 • z niską samooceną
 • mających trudności w budowaniu bądź podtrzymywaniu relacji z innymi
 • przechodzących kryzysy życiowe (np. poczucie zagubienia, osamotnienia, pustki, bezradność)
 • dorastających w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej
 • borykających się ze wstydem bądź poczuciem winy
 • odwlekających „na później”
 • dążących do rozwoju osobistego, duchowego i samopoznania

oraz

 • pomoc psychologiczna dla par
 • pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • treningi relaksacyjne