Iwona Michorzewska – Bańka

Psycholog, Psychoterapeuta, Praktyk programu “Dam Radę”, Mediator rodzinny, Trener EEG Biofeedback

Absolwentka Inter Regional Academy of Personnel Menagement w Kijowie.

Studia podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Certyfikat II stopnia terapeuty pracującego w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Praktyk programu „Dam Radę!” Polskiego Instytutu Szkoleniowego, kierowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą a służącemu kreatywnej nauce nowych umiejętności niosących pożądaną zmianę zachowań.

Certyfikowany mediator rodzinny.

Przygotowanie z zakresu hipnoterapii w podejściu NLP oraz technik i badań podprogowych.

Dodatkowo ukończyła szkolenie specjalistyczne „Oswoić potwora – praca z klientem odczuwającym lęk” oraz szkolenia „Praca z grupą” i „Podejście SFT – mikrotechniki” rekomendowane przez Member of European Brief Therapy Assocition.

Udział w seminarium „Okna Macicy: Twoje Pierwsze Dziewięć Miesięcy – wpływ okresu prenatalnego i perinatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka”.

Trener EEG Biofeedback.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze pomocy społecznej – w Domu Dziecka, Schronisku dla Bezdomnych oraz w Zespole Asysty Rodzinnej i w Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Fundacją „Samotna Mama”, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Rodzinie WATRA, oraz prowadząc praktykę prywatną.

Od wielu lat prowadzi treningi kompetencji społecznych, treningi profilaktyki zaburzeń depresyjnych, programy antystresowe, warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz wykłady na studiach podyplomowych.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w zakresie szerokiego spektrum problemów rodzinnych:

  • Problemów z dzieckiem i adolescentem
  • Problemów okołorozwodowych
  • Kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych
  • Powrotami po stracie
  • Konfliktami rodzinnymi
  • Przemocą domową
  • oraz w pracy terapeutycznej z grupami