REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Izabela Pielat – Świerczyńska

pedagog, biegły sądowy, edukator profilaktyki uzależnień

Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej), „Zarządzanie Oświatą” (Instytut Badań Edukacyjnych) oraz Studium Profilaktyki Uzależnień uzyskując kwalifikacje Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Dyrektor w Szkole Podstawowej i wykładowca akademicki kierunku pedagogika społeczna/resocjalizacyjna.

Od 2000 roku pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Od 2005 roku jest edukatorem/ konsultantem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Dzielnicowym Zespole Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biegły sądowy w zakresie pedagogiki, z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z zakresu konfliktów około rozwodowych, przemocy domowej, uzależnień. Ma duże doświadczenie w pomocy dzieciom i młodzieży z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi.