MARIUSZ SMERKOWSKI

Pedagog, terapeuta uzależnień

Absolwent kierunku pedagogika, o specjalności: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie). Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w przyszpitalnych Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie i Otwocku.

Posiada uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth.

Prowadzi terapię uzależnień dla młodzieży i dorosłych w zakresie:

  • uzależnień psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
  • uzależnień behawioralnych (hazard, internet, itp.)

A także:

  • terapię osób współuzależnionych, będących w związkach z osobami uzależnionymi
  • terapię osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)
  • terapię dla osób, które mają trudność z radzeniem sobie z własną agresją i złością

Pracuje w nurcie integracyjnym i poznawczo-behawioralnym.