Marlena Sokół

psycholog, terapeuta neuropsychologiczny, mediator

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, o specjalności psychologia kliniczna oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach m.in. na oddziale rehabilitacji neurologicznej, w ośrodku mediacyjnym, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku pomocy dziecku i rodzinie, oddziale klinicznym psychiatrii i psychoterapii (oddział leczenia zamkniętego).

Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Ukończyła szereg szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej dotyczącej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Odbyła również półroczny kurs dotyczący rehabilitacji neuropsychologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Obecnie zajmuje się rehabilitacją neuropsychologiczną osób dorosłych, wsparciem psychologicznym dla opiekunów i najbliższych, osób z problemami neurologicznymi oraz mediacjami rodzinnymi.