REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Marzena Gralicka

psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od 20 lat pracuje jako psycholog. Wciąż zdobywa i doskonali umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z klientem. Specjalizuje się w zakresie pracy z agresją oraz w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Posiada uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth oraz Treningu Zastępowania Agresji ART. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń z zakresu pracy z agresją oraz przemocą.

Jeśli:

 • próbujesz poradzić sobie ze stratą bliskiej Ci osoby,
 • doświadczasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • przeżywasz kryzys w związku, groźbę rozstania,
 • dostrzegasz niepojące zachowania swojego dziecka, problemy wychowawcze lub szkolne,
 • nurtują Cię zawikłane sytuacje w pracy, z których nie widzisz wyjścia,
 • przeżywasz przygnębienie, bezradność, niezdecydowanie, brak poczucia sensu życia,
 • dostrzegasz u siebie napięcie nerwowe, ciągle towarzyszące Ci poczucie zmęczenia,
 • nie radzisz sobie ze swoimi agresywnymi impulsami lub agresją osób Ci towarzyszących,
 • przeżyłeś traumatyczne wydarzenie, które rzutuje na Twoje życie,
 • lub dostrzegasz inny problem, który nie daje poczucia komfortu życia

Zapraszam na spotkanie z psychologiem oparte na rozmowie. Gwarantuję Ci pełną dyskrecję dotyczącą powierzanych mi spraw. W rozmowie tej chętnie przyjrzę się razem z Tobą

 • drodze, którą podążasz,
 • wyborom, które podejmujesz,
 • emocjom, które Ci towarzyszą,
 • ograniczeniom, które blokują Twe szczęście.

Wspólnie zastanowimy się nad zasobami, których uświadomienie i uruchomienie pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie. Celem naszej drogi będzie Twoje życie w zgodzie ze sobą i własnymi potrzebami.