Radosław Kościjański

psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych placówkach służby zdrowia, m. in. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, poradniach leczenia uzależnień na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, przez 10 lat kierował zespołem terapeutycznym w Szpitalu Praskim w Warszawie.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi od:

substancji psychoaktywnych:

 • alkohol,
 • leki,
 • narkotyki

oraz uzależnień behawioralnych: 

 • hazard,
 • zakupy,
 • seks,
 • internet.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne określające występowanie uzależnienia lub używania szkodliwego substancji psychoaktywnych.

Pracuje w nurcie integratywnym (głównie podejście humanistyczne i behawioralno- poznawcze).

Prowadzi terapię indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików i szeroko pojętego DDD (Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych) oraz z rodzinami osób uzależnionych.

Zajmuje się terapią młodzieży, osób dorosłych i par:

 • przechodzących życiowe kryzysy,
 • poszukujących swojej drogi życiowej,
 • chcących wprowadzać życiowe zmiany
 • oraz lepiej zrozumieć samych siebie.