Beata Rożek

Beata Rożek psycholog, seksuolog, biegły sądowy Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium...

Izabela Pielat – Świerczyńska

Izabela Pielat – Świerczyńska pedagog, biegły sądowy, edukator profilaktyki uzależnień Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach...