Izabela Pielat – Świerczyńska

Izabela Pielat – Świerczyńska pedagog, biegły sądowy, edukator profilaktyki uzależnień Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach...