Mariusz Smerkowski

MARIUSZ SMERKOWSKI Pedagog, terapeuta uzależnień Absolwent kierunku pedagogika, o specjalności: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie). Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Pomocy...

Izabela Pielat – Świerczyńska

Izabela Pielat – Świerczyńska pedagog, biegły sądowy, edukator profilaktyki uzależnień Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach...