dr Agnieszka Kolek

dr Agnieszka Kolek psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień od multimediów Więcej informacji na stronie: agnieszkakolekpsycholog.pl Audycje radiowe: Jak pogodzić się ze śmiercią bliskich osób? Kiedy dziecko kłamie… Plotka plotce nierówna Stresują się rodzice i...

Radosław Kościjański

Radosław Kościjański psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych...

Anna Jarosz

Anna Jarosz psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Absolwentka psychologii o specjalności psychologia społeczna, a także studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Piotr Nowak

Piotr Nowak psycholog, seksuolog Absolwent warszawskiej WSFiZ na kierunku psychologia, o specjalności Seksuologia Kliniczna i Sądowa. Obecnie, aktywny członek Polish Psychologist’s Association z siedzibą w Londynie. Pierwszy w Polsce, podjął się napisania pracy...

Beata Rożek

Beata Rożek psycholog, seksuolog, biegły sądowy Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium...

Marzena Gralicka

Marzena Gralicka psycholog, terapeuta uzależnień Absolwentka psychologii klinicznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w...