dr Agnieszka Kolek

dr Agnieszka Kolek psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień od multimediów Audycje radiowe: Jak pogodzić się ze śmiercią bliskich osób? Kiedy dziecko kłamie… Plotka plotce nierówna Stresują się rodzice i dzieci Miłość w internecie Absolwentka kierunku...

Radosław Kościjański

Radosław Kościjański psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych...

Anna Jarosz

Anna Jarosz psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Absolwentka psychologii o specjalności psychologia społeczna, a także studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Piotr Nowak

Piotr Nowak psycholog, seksuolog Absolwent warszawskiej WSFiZ na kierunku psychologia, o specjalności Seksuologia Kliniczna i Sądowa. Obecnie, aktywny członek Polish Psychologist’s Association z siedzibą w Londynie. Pierwszy w Polsce, podjął się napisania pracy...

Beata Rożek

Beata Rożek psycholog, seksuolog, biegły sądowy Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium...

Marzena Gralicka

Marzena Gralicka psycholog, terapeuta uzależnień Absolwentka psychologii klinicznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w...