Radosław Kościjański

Radosław Kościjański psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych...

Agnieszka Jagielak

Agnieszka Jagielak psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta (nr dyplomu SP/IX/A), diagnostyk, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w...

dr Agnieszka Kolek

dr Agnieszka Kolek psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień od multimediów Więcej informacji na stronie: agnieszkakolekpsycholog.pl Audycje radiowe: Jak pogodzić się ze śmiercią bliskich osób? Kiedy dziecko kłamie… Plotka plotce nierówna Stresują się rodzice i...

Marzena Gralicka

Marzena Gralicka psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, trening zastępowania złości Absolwentka psychologii klinicznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe...

Beata Rożek

Beata Rożek psycholog, seksuolog kliniczny, biegły sądowy Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów,...

Anna Jarosz

Anna Jarosz psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Absolwentka psychologii o specjalności psychologia społeczna, a także studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Iwona Michorzewska – Bańka

Iwona Michorzewska – Bańka Psycholog, Psychoterapeuta, Praktyk programu “Dam Radę”, Mediator rodzinny, Trener EEG Biofeedback Absolwentka Inter Regional Academy of Personnel Menagement w Kijowie. Studia podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji...

Piotr Nowak

Piotr Nowak psycholog, seksuolog Absolwent warszawskiej WSFiZ na kierunku psychologia, o specjalności Seksuologia Kliniczna i Sądowa. Obecnie, aktywny członek Polish Psychologist’s Association z siedzibą w Londynie. Pierwszy w Polsce, podjął się napisania pracy...

Hanna Żółcińska

Hanna Żółcińska psycholog Psycholog – Ukończyła Uniwersytet Warszawski na dwóch specjalizacjach: Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Podczas studiów ukierunkowana była na zdobywanie wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych...

Ewa Tomaszewicz

Ewa Tomaszewicz psycholog, trening zastępowania złości, socjoterapeuta Absolwentka Psychologii ogólnej i psychodiagnostyki oraz socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Szkolenie wg. modelu z...

Marlena Sokół

Marlena Sokół psycholog, terapeuta neuropsychologiczny, mediator Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, o specjalności psychologia kliniczna oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej Akademii Pedagogiki...