Prowadzimy terapię dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudne zachowania, a także z ADHD.

W pracy terapeutycznej skupiamy się na stymulowaniu rozwoju w zakresie:

  • kontrolowania własnego zachowania
  • komunikowania swoich potrzeb
  • wykonywania czynności życia codziennego
  • uczestniczenia w życiu społecznym
  • organizowania czasu wolnego

Terapię prowadzi p. Anna Jarosz – psycholog, oligofrenopedagog – na co dzień pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z klas 1 – 6.

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

Anna Jarosz

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE