Podstawowym zadaniem naszej placówki jest chęć niesienia pomocy dzieciom oraz osobom młodym.

Oferujemy także pomoc w zakresie terapii rodzinnej. Nasze gabinety są przystosowane do każdego rodzaju terapii. W związku z bogatym doświadczeniem nabytym przez naszych specjalistów osoby będące uczestnikami sesji czują się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo.

Pomagamy dzieciom i osobom młodym w tak poważnych problemach jak:

 • molestowanie seksualne dziecka
 • śmierć rodziców
 • trauma dziecięca
 • rozwód rodziców
 • emocjonalne trudności związane z akceptacją rodziców adopcyjnych
 • stres pourazowy (gdy dziecko jest świadkiem wydarzenia traumatycznego, wypadku, śmierci)
 • trudności w relacji z rówieśnikami
 • trudności z kontrolowaniem swoich emocji (panowania nad złością i agresją, radzenia sobie z lękiem i gniewem)
 • i wszystkich innych, które mogą zaburzać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Rodzicu, jeśli nie wiesz czy Twoje dziecko powinno pójść do szkoły, zapraszamy na badanie GOTOWOŚCI SZKOLNEJ.

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje:

 • badanie gotowości poznawczej (intelektualnej)
 • badanie gotowości emocjonalno-społecznej

Diagnoza składa się z dwóch spotkań:

 1. Badanie dziecka – spotkanie trwa 90 min.
 2. Spotkanie z rodzicem – wydanie opinii oraz omówienie wyników badania – spotkanie trwa ok.50-60 min.

Koszt badania wynosi 350 zł (płatność podczas pierwszej wizyty).

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Agnieszka Kolek

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE

Iwona Michorzewska – Bańka

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 60 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 60 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 60 minut.