REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest chęć niesienia pomocy dzieciom oraz osobom młodym.

Oferujemy także pomoc w zakresie terapii rodzinnej. Nasze gabinety są przystosowane do każdego rodzaju terapii. W związku z bogatym doświadczeniem nabytym przez naszych specjalistów osoby będące uczestnikami sesji czują się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo.

Pomagamy dzieciom i osobom młodym w tak poważnych problemach jak:

  • molestowanie seksualne dziecka
  • śmierć rodziców
  • trauma dziecięca
  • rozwód rodziców
  • emocjonalne trudności związane z akceptacją rodziców adopcyjnych
  • stres pourazowy (gdy dziecko jest świadkiem wydarzenia traumatycznego, wypadku, śmierci)
  • trudności w relacji z rówieśnikami
  • trudności z kontrolowaniem swoich emocji (panowania nad złością i agresją, radzenia sobie z lękiem i gniewem)
  • i wszystkich innych, które mogą zaburzać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 50 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 50 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 50 minut.

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Agnieszka Kolek

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE