REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Terapia rodzinna

Uczy jak utrzymywać zdrowe relacje rodzinne, skutecznie komunikować się z członkami rodziny i współpracować w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Wsparcie psychologiczne rodziny

Czym jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna (lub poradnictwo rodzinne) jest formą terapii psychologicznej, która ma na celu rozwiązanie konkretnych problemów mających wpływ na zdrowie i funkcjonowanie rodziny. Uczy jak utrzymywać zdrowe relacje rodzinne, skutecznie komunikować się z członkami rodziny i współpracować w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Pomaga rodzinom w dotarciu do źródła problemów, bez względu na to, czy problem jest związany z nadużywaniem lub uzależnieniem, znęcaniem się, zaburzeniami zdrowia psychicznego, nieoczekiwanymi lub tragicznymi okolicznościami, czy zwykłym codziennym stresem.

Najczęstsze problemy poruszane w trakcie terapii rodzinnej:

Osobiste konflikty w parach lub rodzinach
Przemoc domowa
Niespodziewana choroba, śmierć lub bezrobocie
Rozwijanie lub utrzymywanie zdrowych związków
Niepłodność
Problemy behawioralne u dzieci
Rozwód lub separacja
Nadużywanie lub uzależnienie
Problemy zdrowia psychicznego, takie jak depresja i lęk, psychozy
Problemy wynikające z granic międzypokoleniowych
Problemy związane z orientacją seksualną lub seksualnością
Rodziny odbiegające od norm społecznych (rodzice niezamężni, pary homoseksualne wychowujące dzieci itp.)
Członkowie rodziny, którzy pochodzą z mieszanych ras, kultur lub wyznania

Terapia rodzinna może wykorzystywać techniki i ćwiczenia z zakresu terapii poznawczej, terapii behawioralnej, terapii interpersonalnej lub innych rodzajów terapii indywidualnej.

Jaki jest cel terapii rodzinnej?

Celem terapii rodzinnej jest poprawa:
komunikacji,
rozwiązywania problemów rodzinnych,
zrozumienia i radzenia sobie ze szczególnymi sytuacjami rodzinnymi
tworzeniu lepiej funkcjonującego środowiska domowego.

Cele terapii rodzinnej zależą od problemów stawianych przez pacjentów.

Terapia rodzinna może poprawić relacje rodzinne poprzez:

Zbliżenie rodziny do siebie po kryzysie
Tworzenie uczciwości między członkami rodziny
Zapewnianie zaufania członkom rodziny
Rozwój sprzyjającego otoczenia rodzinnego
Zmniejszanie napięć i stresu w rodzinie
Pomaganie sobie nawzajem w przebaczaniu członkom rodziny
Rozwiązywanie konfliktów między członkami rodziny
Powrót do izolowanych członków rodziny

Jakie korzyści płyną z terapii rodzinnej?

Lepsze zrozumienie zdrowych granic, wzorców i dynamiki rodziny
Wzmocniona komunikacja
Lepsze rozwiązanie problemu
Głębokie współczucie
Ograniczenie konfliktów i lepsze umiejętności radzenia sobie z gniewem