Czym jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna (lub poradnictwo rodzinne) jest formą terapii psychologicznej, która ma na celu rozwiązanie konkretnych problemów mających wpływ na zdrowie i funkcjonowanie rodziny. Uczy jak utrzymywać zdrowe relacje rodzinne, skutecznie komunikować się z członkami rodziny i współpracować w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Pomaga rodzinom w dotarciu do źródła problemów, bez względu na to, czy problem jest związany z nadużywaniem lub uzależnieniem, znęcaniem się, zaburzeniami zdrowia psychicznego, nieoczekiwanymi lub tragicznymi okolicznościami, czy zwykłym codziennym stresem.

Najczęstsze problemy poruszane w trakcie terapii rodzinnej:

 • Osobiste konflikty w parach lub rodzinach
 • Przemoc domowa
 • Niespodziewana choroba, śmierć lub bezrobocie
 • Rozwijanie lub utrzymywanie zdrowych związków
 • Niepłodność
 • Problemy behawioralne u dzieci
 • Rozwód lub separacja
 • Nadużywanie lub uzależnienie
 • Problemy zdrowia psychicznego, takie jak depresja i lęk, psychozy
 • Problemy wynikające z granic międzypokoleniowych
 • Problemy związane z orientacją seksualną lub seksualnością
 • Rodziny odbiegające od norm społecznych (rodzice niezamężni, pary homoseksualne wychowujące dzieci itp.)
 • Członkowie rodziny, którzy pochodzą z mieszanych ras, kultur lub wyznania

Terapia rodzinna może wykorzystywać techniki i ćwiczenia z zakresu terapii poznawczej, terapii behawioralnej, terapii interpersonalnej lub innych rodzajów terapii indywidualnej.

Jaki jest cel terapii rodzinnej?

Celem terapii rodzinnej jest poprawa:

 • komunikacji,
 • rozwiązywania problemów rodzinnych,
 • zrozumienia i radzenia sobie ze szczególnymi sytuacjami rodzinnymi
 • tworzeniu lepiej funkcjonującego środowiska domowego.

Cele terapii rodzinnej zależą od problemów stawianych przez pacjentów.

Terapia rodzinna może poprawić relacje rodzinne poprzez:

 • Zbliżenie rodziny do siebie po kryzysie
 • Tworzenie uczciwości między członkami rodziny
 • Zapewnianie zaufania członkom rodziny
 • Rozwój sprzyjającego otoczenia rodzinnego
 • Zmniejszanie napięć i stresu w rodzinie
 • Pomaganie sobie nawzajem w przebaczaniu członkom rodziny
 • Rozwiązywanie konfliktów między członkami rodziny
 • Powrót do izolowanych członków rodziny

Jakie korzyści płyną z terapii rodzinnej?

 • Lepsze zrozumienie zdrowych granic, wzorców i dynamiki rodziny
 • Wzmocniona komunikacja
 • Lepsze rozwiązanie problemu
 • Głębokie współczucie
 • Ograniczenie konfliktów i lepsze umiejętności radzenia sobie z gniewem

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl