REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

TERAPIA UZALEŻNIEŃ OD MULTIMEDIÓW

Komputer, internet, telefon, portale społecznościowe, gry online

Diagnoza i terapia uzależnień od multimediów

Zespół uzależnienia od internetu

czyli nadużywanie internetu ma ogromny wpływ na dojrzewającego człowieka i zaburza jego funkcjonowanie w sferze psychologicznej, społecznej, rodzinnej. Mimo iż jest to stosunkowo nowy typ uzależnienia, szacuje się, że dotyka ono co 4 dziecko w Polsce. Uzależnienia dotyczą głównie gier online oraz mediów społecznych. Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży uzależnionych od multimediów: internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych.

Psychologiczne skutki uzależnienia od komputera

utożsamianie się z postacią wirtualną w grze,
zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej,
wysoka drażliwość,
wybuchy złości i agresji,
bezsenność,
brak potrzeby kontaktu z osobami ze świata realnego,
konflikty w rodzinie i z rówieśnikami,
cyberprzemoc, cyberagresja.

Kiedy terapia?

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:
spędza zbyt dużo czasu przed komputerem, w internecie – kłamie gdy próbujesz ograniczać mu dostęp do komputera
odsuwa się od przyjaciół, szkoły, ma problemy emocjonalne
doświadcza niepokoju, irytacji, złości lub wręcz agresji gdy nie ma dostępu do komputera, gier, internetu
zaprzecza, że ma z tym problem

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.