Zapraszamy do udziału w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)!

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, nieśmiałych, z ADHD i zaburzeniami zachowania, mających trudności w nawiązaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na społecznie akceptowane.

Podczas zajęć dzieci m.in.:

  • Poznają emocje, uczą się je nazywać i wyrażać;
  • Dowiadują się jak komunikować się w sposób prawidłowy;
  • Wzmacniają swoją samoocenę;
  • Rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz uczą przestrzegania zasad;
  • Kształtują umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktu oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Program i forma prowadzenia zajęć jest autorska, oparta na Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina oraz Treningu Zastępowania Agresji. Program może być modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb grupy. W przypadku dzieci z trudnymi zachowaniami oraz starszymi uczniami bardziej rozbudowana jest część dotycząca relacji z innymi osobami oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Trening prowadzi p. Anna Jarosz – psycholog, oligofrenopedagog – na co dzień pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z klas 1 – 6.

Zajęcia odbywają się w grupach od 3 do 6 osób, z podziałem na wiek:

  1. Grupa: dzieci w wieku 6 – 9 lat – zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 17:30 – 19:00
  2. Grupa: dzieci w wieku 10 – 13 lat – zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 19:15 – 20:45

Grupa zostaje uruchomiona w momencie zebrania się minimum 3 osób.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 min. Koszt za spotkanie wynosi 80 zł – płatność pobierana jest za 4 spotkania z góry, łącznie 320 zł (płatność jest gotówką).

Na pierwsze spotkanie prosimy o dostarczenie przez rodziców kopii orzeczenia/opinii dziecka.

Zapisy do grup przyjmujemy telefonicznie pod nr 535 456 780.

 

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

lub napisz:

pomoc@poradniacentrum.pl

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH PROWADZI:

Anna Jarosz

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE