Zespół FAS – diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z dziećmi, w szczególności pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych,
 • wychowawców i pedagogów szkolnych,
 • a także rodziców i studentów kierunków pedagogicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem Płodowego Zespołu Poalkoholowego oraz przygotowanie specjalistów do pracy z dziećmi z zespołem FAS.

Program szkolenia:

1. Zapoznanie się ze zjawiskiem Płodowego Zespołu Poalkoholowego,

 • Geneza FAS na świecie i w Polsce,
 • Wpływ alkoholu na rozwijający się mózg,

2. Umiejętność zdiagnozowania dziecka z zespołem FAS

 • Cechy charakterystyczne
 • Objawy fizjologiczne

3. Funkcjonowanie dziecka z zespołem FAS

 • zaburzenia zachowania,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy edukacyjne,

4. Specyfika i metody pracy

 • postępowanie z dzieckiem z zespołem poalkoholowym,
 • terapia dziecka z FAS
 • cechy osobowościowe osób pracujących z dzieckiem z FAS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
szkolenia@poradniacentrum.pl

Informacje szczegółowe:

Koszt szkolenia obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Bezpłatne konsultacje on-line do 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia
 • Serwis kawowy