REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

LEKARZ PSYCHIATRA

Konsultacje przeznaczone są dla osób dorosłych.

Konsultacje lekarza psychiatry

W zakresie pomocy psychiatrycznej oferujemy:

Dokumentacja medycznaleczenie nerwic (zaburzeń lękowych)
leczenie zaburzeń afektywnych (depresje, nerwice, ChAD)
leczenie zaburzeń snu
leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych (zaburzenia pamięci lub zachowania)
leczenie psychoz (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy alkoholowe)
leczenie zaburzeń neurorozwojowych (ADHD, zaburzenia autystyczne)
leczenie uzależnień (szczególnie współistniejących z chorobą psychiczną, tzw. podwójna diagnoza)
leczenie zaburzeń osobowości (m.in. borderline)
ambulatoryjne odstawianie leków
farmakologiczne wspomaganie leczenia uzależnienia od alkoholu
w przypadkach szczególnych, ocena stanu psychicznego kobiet w ciąży lub przed porodem

Lekarz psychiatra posiada uprawnienia do wystawiania:

recept,
*zwolnień lekarskich (L4),
**zaświadczeń.
Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.

* Zwolnienia lekarskie:

Lekarz psychiatra nie wystawia zwolnień z powodu nieuzasadnionych nieobecności w pracy oraz z przyczyn socjalnych.
Zwolnienie (L4) wystawiane jest po bezpośrednim badaniu lekarskim, o ile konsultujący lekarz postanowi, że objawy prezentowane przez pacjenta/pacjentkę wpływają na jej/jego niezdolność czasową do pracy.

** Zaświadczenia:

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, który dostępny jest w rejestracji.
Czas na wydanie zaświadczenia wynosi 14 dni od złożenia wniosku.
Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem, z wyłączeniem wniosków składanych w trakcie konsultacji.

Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, który dostępny jest w rejestracji.
Czas na wydanie dokumentacji wynosi 14 dni od złożenia wniosku.
Usługa jest bezpłatna.