REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780
dr Adam Bajguz

dr Adam Bajguz

lekarz psychiatra

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizuje się w Psychiatrii Ogólnej.

Od 2005 roku pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w IV Klinice Psychiatrycznej,w tym czasie także wieloletni pracownik Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Bielańskim.

Posiada doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych i niesieniu pomocy osobom związanym z człowiekiem uzależnionym. Interesuje się etiopatogenezą zaburzeń afektywnych, depresji, subdepresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych oraz interwencyjną pomocą w sytuacjach kryzysowych. Praca na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i pełnione tam dyżury zaowocowały znajomością zasad negocjacji z osobami agresywnymi, diagnostyki i leczenia psychoz.

Obecnie opiniodawca Rodzinnego Ośrodka Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Sądzie Warszawa-Praga, a także diagnosta w Poradni Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu i Osób Współuzależnionych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

„Ze swojej strony mogę Państwu zaoferować empatię, szczerość i zrozumienie. Jestem otwarty i tolerancyjny. Osobie przychodzącej po pomoc udzielam jej zgodnie z wiedzą i nabytym doświadczeniem. Jeśli jednak uznam, że niezbędna jest interwencja specjalisty z większym w doświadczeniem w danej dziedzinie zaoferuje Państwu dalszy kierunek postępowania. Nigdy nie zostawiam pacjenta bez pomocy.”