REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Marzena Gralicka

psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od 20 lat pracuje jako psycholog. Wciąż zdobywa i doskonali umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z klientem. Specjalizuje się w zakresie pracy z agresją oraz w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Posiada uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth oraz Treningu Zastępowania Agresji ART. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń z zakresu pracy z agresją oraz przemocą.

Jeśli:

 • próbujesz poradzić sobie ze stratą bliskiej Ci osoby,
 • doświadczasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • przeżywasz kryzys w związku, groźbę rozstania,
 • dostrzegasz niepojące zachowania swojego dziecka, problemy wychowawcze lub szkolne,
 • nurtują Cię zawikłane sytuacje w pracy, z których nie widzisz wyjścia,
 • przeżywasz przygnębienie, bezradność, niezdecydowanie, brak poczucia sensu życia,
 • dostrzegasz u siebie napięcie nerwowe, ciągle towarzyszące Ci poczucie zmęczenia,
 • nie radzisz sobie ze swoimi agresywnymi impulsami lub agresją osób Ci towarzyszących,
 • przeżyłeś traumatyczne wydarzenie, które rzutuje na Twoje życie,
 • lub dostrzegasz inny problem, który nie daje poczucia komfortu życia

Zapraszam na spotkanie z psychologiem oparte na rozmowie. Gwarantuję Ci pełną dyskrecję dotyczącą powierzanych mi spraw. W rozmowie tej chętnie przyjrzę się razem z Tobą

 • drodze, którą podążasz,
 • wyborom, które podejmujesz,
 • emocjom, które Ci towarzyszą,
 • ograniczeniom, które blokują Twe szczęście.

Wspólnie zastanowimy się nad zasobami, których uświadomienie i uruchomienie pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie. Celem naszej drogi będzie Twoje życie w zgodzie ze sobą i własnymi potrzebami.