REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Prowadzimy konsultacje i psychoterapię dzieci i młodzieży

w zakresie:

  • śmierci rodziców
  • traumy dziecięcej
  • rozwodu rodziców
  • emocjonalnych trudności związanych z akceptacją rodziców adopcyjnych
  • stresu pourazowego (gdy dziecko jest świadkiem wydarzenia traumatycznego, wypadku, śmierci)
  • trudności w relacji z rówieśnikami
  • trudności z kontrolowaniem swoich emocji (panowania nad złością i agresją, radzenia sobie z lękiem i gniewem)
  • i wszystkich innych, które mogą zaburzać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

Wizyta u psychologa dziecięcego w 3 krokach:

KROK 1

Na pierwszą wizytę do psychologa przychodzą rodzice lub opiekuni prawni dziecka. W trakcie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny mający na celu uzyskanie informacji dotyczących problemów dziecka, jego funkcjonowania i rozwoju.

Sesja trwa 50 min.

KROK 2

Druga wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Badanie odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, rysowanie.

Sesja trwa 50 min.

KROK 3

Podsumowanie badania psychologicznego. W trakcie trzeciego spotkania psycholog przedstawia rodzicom wyniki badania psychologicznego dziecka i ustala dalszy plan pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 50 minut.

REJESTRACJA:

+ 48 535 456 780

 

KONSULTACJI UDZIELA:

dr Agnieszka Kolek

psycholog / psychoterapeuta

INFORMACJE O SPECJALIŚCIE