REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

TERAPIA UZALEŻNIEŃ OD MULTIMEDIÓW

Komputer, internet, telefon, portale społecznościowe, gry online

Diagnoza i terapia uzależnień od multimediów

Zespół uzależnienia od internetu

czyli nadużywanie internetu ma ogromny wpływ na dojrzewającego człowieka i zaburza jego funkcjonowanie w sferze psychologicznej, społecznej, rodzinnej. Uzależnienia dotyczą głównie gier online oraz mediów społecznych. Profilaktyka i terapia osób uzależnionych od multimediów: internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych.

Kiedy terapia?

Jeśli:
spędzasz zbyt dużo czasu przed komputerem, w internecie
odsuwasz się od przyjaciół, masz problemy emocjonalne –
doświadczasz niepokoju, irytacji, złości lub wręcz agresji gdy nie ma dostępu do komputera, gier, internetu

Psychologiczne skutki uzależnienia od komputera

utożsamianie się z postacią wirtualną w grze,
zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej,
wysoka drażliwość,
wybuchy złości i agresji,
bezsenność,
brak potrzeby kontaktu z osobami ze świata realnego,
konflikty w rodzinie i z rówieśnikami,
cyberprzemoc, cyberagresja.