REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780

Terapia zachowań agresywnych

W trakcie terapii poznasz różne mechanizmy radzenia sobie ze złością i agresją w sytuacjach konfliktowych, które mogą pojawić się w Twoim życiu – domu lub w pracy.

Terapia zachowań agresywnych i radzenia sobie ze złością

Jeśli nie radzisz sobie ze złością, agresją i gniewem – zapraszamy na terapię zastępowania złości i agresji.

Agresja nie jest synonimem przemocy, ale może ona wywołać przemoc.

Rodzaje zachowań agresywnych:

Agresja przypadkowa – nie jest zamierzona i może być wynikiem nieostrożności.
Agresja ekspresyjna – jest zamierzonym aktem agresji, ale nie ma na celu wyrządzania krzywdy (np. dziecko rzucające zabawkami lub kopiące piasek)
Agresja wroga – poprzedzona jest gniewem i ma powodować ból fizyczny lub psychiczny (nękanie, złośliwe plotki lub agresywne zachowania wynikające z prowokacji)
Agresja instrumentalna – celem podjętego działania nie jest skrzywdzenie kogoś (choć często mu towarzyszy), ale osiągnięcie swojego „celu”.

Agresywne lub gwałtowne zachowania mogą wynikać z:

dorastania w traumatycznym (np. agresywni rodzice, molestowanie seksualne) lub zaniedbanym środowisku
wszelkich okoliczności życiowych powodujących stres (np. ubóstwo, problemy w związkach lub nadużycia)
nadużywania alkoholu i narkotyków
stresu pourazowego
urazów mózgu

Ofiary aktów przemocy mogą doświadczać poważnych problemów psychicznych, takich jak:

stres pourazowy,
depresja
lęk

Terapia zachowań agresywnych koncentruje się na:

zrozumieniu i kontrolowaniu agresji
poznaniu różnych mechanizmów radzenia sobie myślami i uczuciami związanymi z agresją i przemocą
nauce, jak właściwie oceniać konsekwencje działań agresywnych i przemocowych
uświadomienia sobie emocji, które mogą być podstawą agresji (np. wstyd, upokorzenie, strach)

W trakcie terapii nauczysz się:

panować nad złością i agresją w początkowej fazie konfliktu, kłótni
rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy
kontrolować swoje emocje
radzić sobie z lękiem i gniewem
jak reagować w sytuacjach zagrożenia lub stresu
zmniejszać lub całkowicie wyeliminować zachowania prowokacyjne