fbpx

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Podobnie jak w przypadku wielu testów jej wynik nie jest jednoznaczny z diagnozą fobii społecznej, stanowi raczej pomoc diagnostyczną dla lekarza psychiatry lub psychologa. Mimo to poniższy test na fobię społeczną można wykonać samodzielnie, by szacunkowo określić nasilenie dolegliwości.

Należy przeczytać opisy wszystkich sytuacji przedstawionych w tabeli i każdym przypadku odpowiedzieć na 2 pytania:

  • jak mocno doświadczam lęku lub strachu w tej sytuacji oraz
  • jak bardzo jestem skłonny unikać takiej sytuacji.

Odpowiedziom należy przypisać następujące punkty

Strach lub lęk:

0 = brak
1 = łagodny
2 = umiarkowany
3 = silny

Unikanie sytuacji:

0 = nigdy (0%)
1 = niekiedy (1 – 33%)
2 = często (34% – 66%)
3 = zawsze (67% – 100%)

Warto pamiętać, że obecnie dysponujemy efektywnymi metodami terapii fobii społecznej (psychoterapeutycznymi i/lub farmakoterapeutycznymi), a w przypadku wielu osób udaje się uzyskać satysfakcjonującą poprawę samopoczucia i funkcjonowania. Jeśli wyniki testu wskazują, że możesz cierpieć na fobię społeczną, rozważ skontaktowanie się psychologiem lub psychiatrą, w celu doprecyzowania rozpoznania i ewentualnego zaplanowania odpowiedniego leczenia.