INFORMACJE I ZAPISY: +48 535 456 780 ADRES PORADNI: ul. Modlińska 199A/51, Warszawa-Białołęka

ZACHOWANIA AGRESYWNE

W trakcie konsultacji poznasz różne mechanizmy radzenia sobie ze złością i agresją w sytuacjach konfliktowych, które mogą pojawić się w Twoim życiu – domu lub w pracy.

Jeśli nie radzisz sobie ze złością, agresją i gniewem – zapraszamy na konsultacje z naszym psychologiem.

Agresja nie jest synonimem przemocy, ale może ona wywołać przemoc.

W pracy z pacjentem koncentrujemy się na:

$

zrozumieniu i kontrolowaniu agresji

$

poznaniu różnych mechanizmów radzenia sobie myślami i uczuciami związanymi z agresją i przemocą

$

nauce, jak właściwie oceniać konsekwencje działań agresywnych i przemocowych

$

uświadomienia sobie emocji, które mogą być podstawą agresji (np. wstyd, upokorzenie, strach)

W trakcie konsultacji nauczysz się:

R

PANOWAĆ NAD ZŁOŚCIĄ I AGRESJĄ W POCZĄTKOWEJ FAZIE KONFLIKTU, KŁÓTNI

R

ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY BEZ AGRESJI I PRZEMOCY

R

KONTROLOWAĆ SWOJE EMOCJE

R

RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM I GNIEWEM

R

JAK REAGOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA LUB STRESU

R

ZMNIEJSZAĆ LUB CAŁKOWICIE WYELIMINOWAĆ ZACHOWANIA PROWOKACYJNE

Rodzaje zachowań agresywnych:

AGRESJA PRZYPADKOWA – nie jest zamierzona i może być wynikiem nieostrożności.

AGRESJA EKSPRESYJNA – jest zamierzonym aktem agresji, ale nie ma na celu wyrządzania krzywdy (np. dziecko rzucające zabawkami lub kopiące piasek)

AGRESJA WROGA – poprzedzona jest gniewem i ma powodować ból fizyczny lub psychiczny (nękanie, złośliwe plotki lub agresywne zachowania wynikające z prowokacji)

AGRESJA INSTRUMENTALNA – celem podjętego działania nie jest skrzywdzenie kogoś (choć często mu towarzyszy), ale osiągnięcie swojego „celu”.

Agresywne lub gwałtowne zachowania mogą wynikać z:

Dorastania w traumatycznym lub zaniedbanym środowisku (np. agresywni rodzice, molestowanie seksualne)

Wszelkich okoliczności życiowych powodujących stres (np. ubóstwo, problemy w związkach lub nadużycia)

Nadużywania alkoholu i narkotyków

Stresu pourazowego

Urazów mózgu

Ofiary aktów przemocy mogą doświadczać poważnych problemów psychicznych, takich jak:

Stres pourazowy

Depresja

Lęk

Karen Horney

"Wierzę, że człowiek może zmieniać się

i nie ustawać w przemianie tak długo,

jak żyje."

Poradnia pracuje w nieregularnych godzinach, które uzależnione są od grafików naszych specjalistów.

W związku z powyższym wszelkie INFORMACJE ORAZ ZAPISY NA WIZYTY ODBYWAJĄ SIĘ TELEFONICZNIE.

Informacje i zapisy telefoniczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, w godz. 9:00 - 21:00

Zadzwoń do nas

+48 535 456 780

Napisz do nas

info@poradniacentrum.pl

Adres Poradni

ul. Modlińska 199A, lok. 51 (5 piętro)