REJESTRACJA TELEFONICZNA : +48 535 456 780
dr Agnieszka Kolek

dr Agnieszka Kolek

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień od multimediów

Audycje radiowe:

Jak pogodzić się ze śmiercią bliskich osób?

Kiedy dziecko kłamie…

Plotka plotce nierówna

Stresują się rodzice i dzieci

Miłość w internecie

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Obecnie, przygotowuje się do obrony drugiej rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypokoleniowej transmisji postaw lękowych u kobiet (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Od pięciu lat prowadzi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zajęcia dydaktyczne na :kursach doskonalących dla terapeutów i specjalistów.

Jest uczestniczką Całościowego Kursu psychoterapii, który posiada akredytację sekcji naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Ukończyła kurs z zakresu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych.

Staż psychoterapeutyczny odbyła w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii Sądowej.

Interesuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm).

Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje pod superwizją kliniczną.

W zakresie konsultacji psychologicznych i terapii pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. 

Konsultacje i terapia osób dorosłych w obszarze:

 • Zaburzeń nerwicowych (zaburzenia lękowe)
 • Zaburzeń depresyjnych (obniżenie nastroju, depresja, depresja poporodowa)
 • Nieśmiałości, fobii społecznej
 • Problemów w relacjach
 • Redukcji stresu
 • Zaburzeń snu
 • Diagnostyki psychologicznej (testy)
 • Wsparcie w rozwoju osobistym, a także we wprowadzaniu konstruktywnych zmian w życiu

Konsultacje i terapia par i rodzin w obszarze:

 • Sytuacji kryzysowych i konfliktowych w związku lub rodzinie (zdrada, rozwód, śmierć)
 • Problemów wychowawczych w rodzinie (konflikty na linii rodzic-dziecko, skuteczne wprowadzenie kar i nagród dla dziecka / nastolatka, poprawa relacji w rodzinie)
 • Wsparcie psychologiczne dla par spodziewających się dziecka
 • Naprawy komunikacji w związku, rodzinie

Konsultacje i terapia dzieci i młodzieży w obszarze:

 • Zaburzeń lękowo – depresyjnych,
 • Nadpobudliwości psychoruchowej
 • Nadmiernego przejawianie złości i agresji
 • Nieśmiałości, fobii społecznej, lęku separacyjny
 • Nieumiejętności radzenia sobie z porażkami
 • Zaburzeń jedzenia u dzieci
 • Zaburzeń snu u dzieci