fbpx

Psychoterapia par i małżeństw Warszawa Białołęka – na czym polega?

Psychoterapia par i małżeństw to forma terapii skierowana do par, które chcą poprawić swoje relacje, rozwiązać konflikty oraz rozwijać zdrowsze wzorce komunikacji i współpracy. Ten rodzaj terapii koncentruje się na pracy nad interakcjami i dynamikami między partnerami w związku.

Terapeuci pracujący z parami często stosują techniki i podejścia terapeutyczne dostosowane do specyficznych potrzeb danego związku. Ważne jest, aby terapeuta stworzył bezpieczne i zaufane środowisko, w którym partnerzy mogą otwarcie wyrażać swoje uczucia, obawy i oczekiwania. Praca nad poprawą relacji wymaga zaangażowania i otwartości obu stron oraz gotowości do zmiany zachowań i podejść.

Terapia par rozpoczyna się zazwyczaj od standardowych pytań dotyczących historii związku, rodziny i wartości każdego z partnerów. Terapeuta pomaga w zidentyfikowaniu problemu, który będzie przedmiotem terapii, ustala cele i planuje strukturę terapii.

Kolejnym krokiem jest zmiana zachowań i sposobów interakcji między nimi. Często zlecane są partnerom zadania domowe, mające na celu wykorzystanie i wdrożenie umiejętności, których nauczyli się w trakcie terapii, do codziennych interakcji. W razie potrzeby terapeuta może wykorzystać sesje wstępne do interwencji kryzysowej.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii par?

Skorzystanie z psychoterapii par i małżeństw może przynieść wiele korzyści m.in. wzmocnienie więzi, zrozumienie potrzeb drugiej osoby oraz wspólne dążenie do poprawy jakości relacji. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć psychoterapię par:

Terapeuta pomaga partnerom identyfikować źródła konfliktów, analizować trudności i wspólnie opracowywać sposoby ich rozwiązania.

Terapia koncentruje się na poprawie umiejętności komunikacyjnych partnerów. Terapeuta pomaga w nauce skutecznej i otwartej komunikacji oraz słuchania drugiej osoby.

Terapeuta wspiera rozwijanie zdolności do empatii i zrozumienia perspektywy partnera, co może pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i uczuć drugiej osoby.

Terapia może pomóc w odbudowaniu lub wzmocnieniu zaufania między partnerami, co jest kluczowe dla zdrowej relacji.

Terapeuci mogą pracować nad poprawą intymności i seksualności w związku, pomagając partnerom wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w tej sferze.

Terapia par może być również miejscem pracy nad rozwojem osobistym każdego z partnerów, co może przyczynić się do wzmocnienia związku.

Terapeuci mogą pomagać w planowaniu przyszłości, ustalaniu wspólnych celów i wartości oraz podejmowaniu decyzji dotyczących życia wspólnego.

Terapia może pomóc parom w radzeniu sobie z trudnościami i zmianami w życiu, takimi jak przeprowadzka, narodziny dziecka czy utrata pracy.

Ile trwa psychoterapia par i małżeństw?

Czas trwania psychoterapii par może się różnić w zależności od wielu czynników. Terapia par jest procesem indywidualnym, a czas potrzebny na osiągnięcie celów terapeutycznych może się różnić w zależności od specyficznych potrzeb, dynamiki związku i rodzaju problemów, nad którymi partnerzy pracują.

Oto kilka czynników, które mogą wpłynąć na czas trwania terapii par:

 • Rodzaj problemu: Skomplikowane problemy lub głęboko osadzone konflikty mogą wymagać dłuższego czasu pracy terapeutycznej.
 • Zaangażowanie partnerów: Skuteczność terapii zależy w dużej mierze od zaangażowania obu partnerów w proces terapeutyczny. Im bardziej partnerzy są zaangażowani, tym efektywniej może przebiegać terapia.
 • Głębokość zmiany: Jeśli terapia małżeńska koncentruje się na głębokich zmianach w związku, takich jak praca nad zaufaniem, zrozumieniem czy komunikacją, proces ten może zająć więcej czasu.
 • Liczba sesji: Wielkość postępów może być również związana z liczbą sesji terapeutycznych. Częstotliwość spotkań może wpłynąć na tempo postępów.
 • Etap związku: Parom w różnych etapach związku może być potrzebna różna ilość czasu na pracę nad problemami. Nowe pary mogą pracować nad budowaniem fundamentów, podczas gdy dłużej związane pary mogą skupić się na zaawansowanych aspektach relacji.
 • Postępy: Tempo postępów może być różne w zależności od indywidualnych osiągnięć w terapii. Czasami szybkie osiągnięcie pewnych celów może skrócić cały proces terapeutyczny.

W praktyce czas trwania psychoterapii par może wynosić od kilku sesji do kilku miesięcy, a nawet roku lub dłużej. To zależy od konkretnych potrzeb i postępów partnerów. Ważne jest, aby terapeuta i partnerzy wspólnie ustalili oczekiwania dotyczące czasu trwania terapii oraz regularnie monitorowali postępy w procesie.

 

Jak się przygotować do terapii dla par?

Przygotowanie się do terapii dla par może pomóc w skutecznym wykorzystaniu czasu w trakcie sesji oraz w osiągnięciu pozytywnych rezultatów.

Przygotowanie się do terapii dla par może pomóc w efektywnym wykorzystaniu czasu podczas sesji i w skoncentrowaniu się na konkretnych celach. Pamiętajcie, że terapia jest bezpiecznym miejscem do wyrażania swoich uczuć i potrzeb, więc starajcie się być otwarci i gotowi na pracę nad sobą i związkiem.

Oto kilka kroków, które można podjąć, aby dobrze się przygotować do terapii dla par:

 • Otwarta rozmowa z partnerem: Przed rozpoczęciem terapii warto otwarcie porozmawiać z partnerem na temat oczekiwań, celów i powodów, dla których zdecydowaliście się na terapię. To pomoże wypracować wspólne zrozumienie i uniknąć ewentualnych niesnasek w trakcie terapii.
 • Wybór terapeuty: Wybór odpowiedniego terapeuty jest kluczowy. Zastanówcie się razem, jakie cechy terapeuty są dla was ważne. Czy to ma być terapeuta męski czy żeński? Jaki styl terapeutyczny preferujecie? Wybierzcie terapeutę, który pasuje do waszych potrzeb.
 • Zdefiniowanie celów: Razem z partnerem określcie, jakie cele chcielibyście osiągnąć dzięki terapii. Czy chodzi o rozwiązanie konkretnych konfliktów, poprawę komunikacji, czy może rozwój intymności? To pomoże skupić się na konkretnych obszarach pracy.
 • Otwartość na zmiany: Przygotujcie się na pracę nad sobą i swoim zachowaniem w związku. Otwartość na zmiany oraz gotowość do analizy własnych postaw i nawyków są kluczowe dla skutecznej terapii.
 • Przygotowanie na uczciwość: Terapia może wymagać uczciwej rozmowy o trudnych tematach. Przygotujcie się na wyrażanie swoich myśli i uczuć, nawet jeśli będą to trudne rozmowy.
 • Refleksja nad własnymi potrzebami: Przemyślcie, jakie są wasze indywidualne potrzeby w związku i czy czujecie się wystarczająco zrozumiani przez partnera. To może być punkt wyjścia do rozmów w trakcie terapii.
 • Otwarta postawa: Przygotujcie się na otwarcie słuchania partnera i terapeuty oraz na przyjęcie różnych punktów widzenia. Otwartość na nowe spojrzenie może pomóc w lepszym zrozumieniu sytuacji.
 • Zanotowanie pytań: Przygotujcie listę pytań, które chcielibyście zadać terapeucie na pierwszej sesji. To pomoże w lepszym zrozumieniu procesu terapeutycznego i oczekiwań.
 • Realistyczne oczekiwania: Terapia dla par to proces, który wymaga czasu i wysiłku. Bądźcie gotowi na to, że efekty mogą nie być natychmiastowe, ale długotrwałe.
 • Otwartość na pracę poza sesjami: Terapia małżeńska to nie tylko czas spędzony na sesjach, ale także praca nad sobą poza nimi. Bądźcie gotowi do wdrażania w życie zdobytych umiejętności i technik.