fbpx

Jak przebiega pierwsza wizyta u lekarza psychiatry?

Pierwsza wizyta u psychiatry na Białołęce może budzić pewne obawy i niepewność. Warto jednak wiedzieć, czego można się spodziewać, by przystąpić do niej z większą pewnością i spokojem. Przed spotkaniem warto rozważyć swoje pytania, obawy oraz oczekiwania, abyś mógł/mogła skupić się na najważniejszych kwestiach i efektywnie wykorzystać czas podczas wizyty.

Psychiatra na pierwszej wizycie może zadać wiele pytań dotyczących Twojego stanu zdrowia psychicznego, objawów, historii chorób czy przyjmowanych leków. Dbaj o szczerość i otwartość, dzięki czemu lekarz będzie miał pełny obraz Twojej sytuacji i będzie mógł zaoferować optymalną formę pomocy.

Lekarz psychiatra posiada uprawnienia do wystawiania:

 • Recept
 • Zwolnień lekarskich (L4)
 • Zaświadczeń i skierowań

 

psychiatra warszawa białołeka

Z jakimi problemami udać się do psychiatry?

 • Leczenie nerwic – zaburzeń lękowych
 • Leczenie zaburzeń afektywnych – depresje, nerwice, ChAD
 • Leczenie zaburzeń snu
 • Leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych – zaburzenia pamięci lub zachowania
 • Leczenie psychoz – schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy alkoholowe
 • Leczenie zaburzeń osobowości – m.in. borderline
 • Ambulatoryjne odstawianie leków
 • Farmakologiczne wspomaganie leczenia uzależnienia od alkoholu
 • W przypadkach szczególnych, ocena stanu psychicznego kobiet w ciąży lub przed porodem (TOKOFOBIA)

Czego można się spodziewać podczas pierwszej wizyty u psychiatry?

 

Należy pamiętać, że psychiatra to wykwalifikowany specjalista, który ma na celu zapewnienie Ci wsparcia, postawienia trafnej diagnozy oraz odpowiedniego leczenia.

Pierwsza wizyta to pierwszy krok na drodze do poprawy Twojego samopoczucia i zdrowia psychicznego – lekarz jest tu po to, by Ci pomóc i wspierać. Daj sobie szansę na lepsze jutro i umów się już dziś na wizytę u psychiatry Białołęka!

Na pierwszą wizytę przyjdź ok. 10 minut wcześniej. Zabierz ze sobą dokument tożsamości, o którego okazanie poprosimy podczas wypełniania Karty Pacjenta. Jeśli posiadasz dokumentację medyczną to weź ją ze sobą – lekarz będzie miał możliwość zapoznania się z historią Twojego leczenia.

 

Główna część wizyty skupia się na rozmowie z lekarzem. Ten etap może być długi i skomplikowany, ponieważ psychiatra stara się zrozumieć Twoje objawy, doświadczenia, myśli i uczucia. Pytania mogą dotyczyć takich kwestii jak objawy, wydarzenia życiowe, relacje z innymi ludźmi oraz ewentualna historia leczenia.

 

Na podstawie zebranych informacji psychiatra będzie mógł postawić wstępne diagnozy lub zidentyfikować obszary, które wymagają dalszej analizy. Na tej podstawie zostanie opracowany plan leczenia, który może obejmować farmakoterapię (przepisanie leków), terapię psychologiczną lub inne interwencje.

 

Jeśli psychiatra uważa, że farmakoterapia może być odpowiednia, omówi z Tobą potencjalne korzyści, ryzyko oraz skutki uboczne związane z ewentualnymi lekami. Będzie to także okazja do zadań pytań i wyrażenia ewentualnych obaw.

Na zakończenie wizyty omówione zostaną dalsze kroki. Może to obejmować umówienie kolejnej wizyty, skierowanie na badania dodatkowe lub na terapię psychologiczną.

 

Wszelkie informacje, którymi dzielisz się z psychiatrą w trakcie wizyty, pozostaną poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Jest to kluczowy element budowania zaufania między Tobą a lekarzem, dający przestrzeń do otwartej i szczerej dyskusji na temat problemów z którymi się zgłaszasz.

INFORMACJE DODATKOWE:

Lekarz psychiatra nie wystawia zwolnień z powodu nieuzasadnionych nieobecności w pracy oraz z przyczyn socjalnych.

Zwolnienie (L4) wystawiane jest po bezpośrednim badaniu lekarskim, o ile konsultujący lekarz postanowi, że objawy prezentowane przez pacjenta/pacjentkę wpływają na jej/jego niezdolność czasową do pracy.

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, który dostępny jest w rejestracji. Czas na wydanie zaświadczenia wynosi 14 dni od złożenia wniosku. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem.