fbpx

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Alkoholizm to nałóg, który niszczy życie – zwłaszcza to osobiste. Uzależnienie dotyka nie tylko samego chorego. Z problemami emocjonalnymi, które są jego konsekwencją, zmagają się również dzieci alkoholików, także w dorosłym życiu. Nieprzepracowane, mogą znacząco zaburzyć normalne funkcjonowanie społeczne.

Doświadczyłeś problemu alkoholizmu w rodzinie?
Masz problem z nawiązywaniem relacji i oceną otaczającej Cię rzeczywistości?
Chcesz zacząć radzić sobie z przyszłością i zbudować szczęśliwą przyszłość?

Zgłoś się po pomoc psychologiczną.

Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli kto?

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) to osoby, których dzieciństwo było naznaczone alkoholizmem w rodzinie. Alkoholikiem mogło być jedno z rodziców lub inny krewny. Problemy, które były spowodowane uzależnieniem bliskiego, sprawiły, że dziecko nie wzrastało w „normalnym”, przyjaznym środowisku. Brak miłości, nieustanna walka o przetrwanie, nierzadko doświadczenia związane z przemocą domową – to tylko niektóre czynniki, które niekorzystnie wpłynęły na jego poczucie własnej wartości i funkcjonowanie.

Dorosłe dzieci alkoholików bardzo często zmagają się z:

 • poczuciem odmienności i niezrozumienia przez innych,
 • problemami z zaufaniem drugiej osobie,
 • problemami z nawiązaniem relacji uczuciowych,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • brakiem radości z życia,
 • obawą przed odrzuceniem,
 • obawą przed krytyką innych przy jednoczesnej skłonności do osądzania innych,
 • ignorowaniem własnych potrzeb emocjonalnych,
 • lękiem przed powtórzeniem błędów swoich rodziców
 • problemami z wyrażaniem emocji – ich tłumieniem lub nadmierną agresją.

Nie ufać, nie mówić, nie odczuwać – te trzy zasady są często głęboko zakorzenione w głowach osób, które w dzieciństwie doświadczyły problemów z alkoholizmem.

Jeżeli jesteś jedną z nich – wiedz, że możesz odzyskać równowagę i poczuć się naprawdę szczęśliwy. W osiągnięciu tego stanu pomogą Ci specjaliści.

Jak wygląda terapia DDA?

Terapia dorosłych dzieci alkoholików jest prowadzona metodami uzależnionymi od specyfiki problemów konkretnego pacjenta. Wszystko zależy od tego, jakiego typu zaburzeń doświadcza on w wyniku przeżyć z dzieciństwa i jak bardzo są pogłębione.

Terapia, może przyjąć formę:

spotkań indywidualnych z terapeutą – pozwolą zidentyfikować przyczyny i specyfikę problemów oraz wypracować nowe, zdrowe wzorce zachowań i radzenia sobie z emocjami,
terapii grupowej – wsparcie osób, które doświadczyły tego samego, wzmacnia mentalnie i pozwala lepiej zrozumieć problemy wynikające z alkoholizmu w rodzinie.

Terapia pozwoli Ci:

 • lepiej zrozumieć własne emocje i radzić sobie z tymi, które Ci przeszkadzają,
 • zaakceptować i polubić samego siebie,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • poprawić relacje z otoczeniem i łatwiej nawiązywać nowe,
 • budować zdrowe, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu relacje,
 • odzyskać poczucie równowagi i pewność siebie.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem i umów na konsultację. Zapewnimy Ci wszechstronne wsparcie na drodze ku życia pełną piersią.