fbpx

Psycholog dziecięcy Warszawa Białołęka - na czym polega konsultacja?

Konsultacja psychologa dziecięcego to spotkanie z psychologiem, podczas którego rodzice lub opiekunowie dziecka mogą porozmawiać o jego rozwoju, zachowaniach i emocjach. Celem konsultacji jest ocena sytuacji dziecka, zidentyfikowanie ewentualnych problemów i opracowanie planu pomocy.

Konsultacja zazwyczaj rozpoczyna się od rozmowy z rodzicami lub opiekunami dziecka. Psycholog pyta o to, jakie są ich obawy dotyczące rozwoju dziecka, jakie zachowania dziecka ich martwią, a także o ogólny obraz jego życia. Może zadać również pytania o historię rodziny, relacje między członkami rodziny i środowisko, w którym dziecko się wychowuje.

Po rozmowie z rodzicami lub opiekunami dziecka, psycholog może przeprowadzić z dzieckiem rozmowę lub obserwację jego zachowania. W przypadku młodszych dzieci, psycholog może wykorzystać zabawy lub inne techniki, które pomogą mu lepiej zrozumieć dziecko.

Na podstawie zebranych informacji, psycholog dokonuje oceny sytuacji dziecka. Może stwierdzić, że dziecko nie ma żadnych problemów, lub że wymaga dalszej diagnostyki lub terapii. W przypadku stwierdzenia problemów, psycholog może udzielić rodzicom lub opiekunom dziecka wskazówek, jak wspierać dziecko w domu, lub zalecić rozpoczęcie terapii.

Przykładowe obszary, które mogą być omawiane podczas konsultacji psychologa dziecięcego:

  • Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka: relacje z rówieśnikami, relacje z rodzicami i innymi członkami rodziny, trudności emocjonalne, problemy z emocjami, zachowania agresywne lub wycofane, problemy z samooceną, problemy z poczuciem bezpieczeństwa.
  • Rozwój poznawczy dziecka: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy z pamięcią, problemy z czytaniem i pisaniem, trudności w uczeniu się nowych rzeczy.
  • Rozwój fizyczny dziecka: problemy z motoryką, problemy zdrowotne, problemy z odżywianiem.
  • Zachowania dziecka: problemy z zachowaniem, trudności w kontrolowaniu emocji, zachowania agresywne lub wycofane, problemy z przestrzeganiem zasad, problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami.
  • Doświadczenia dziecka: trudności w radzeniu sobie ze stresem, traumatyczne przeżycia, problemy z adaptacją do nowych sytuacji.
    Kto może skorzystać z konsultacji psychologa dziecięcego?

Konsultacja psychologa dziecięcego może być przydatna dla każdego dziecka, które ma problemy w rozwoju, zachowaniu lub relacjach z innymi. Konsultacja może być również pomocna dla rodziców lub opiekunów dziecka, którzy martwią się o jego rozwój lub zachowanie.